Sproge kyrka

Ombyggnad ca 1840 (jfr Eksta och Fårö). Krucifix från 1300-talet, dopfunt och altartavla

från 1600-talet. Runbildsten från 1000-talet med uttömningshål förut i nischen t.h. i koret.

 

  Interior_Sproge.jpg (155148 byte)

Altare_Sproge.jpg (162350 byte)

Krucifix_Sproge.jpg (163402 byte) Predikstol_Sproge.jpg (155149 byte)

 

ORGELN

Byggd av Åkerman & Lund, Stockholm 1901. 

 

Disposition:

Man                         Ped

Principal 8'                Bihängd

Rörfleut 8'                                Man 4'/Man.

Salicional 8'

Fleut 4'                                    Mekanisk

 

 

Se Sproge kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Klinte pastorat

Klinte

Eksta 

Hejde

Mästerby

Sanda

Sproge

Västergarn

Väte

 

 

 

Åter hemsidan