Västergarns kyrka

Norr om kyrkan rester av äldre kyrka och kastal, från 1100-talet. Nybygge påbörjades

men avstannade (se särskild text "Kort om gotlands kyrkor"). -Dopfunten fån 1592.

Votivskepp 1637, altaruppsats 1641,, inredningen i övrigt huvudsakligen 1600-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1857 av O N Linqvist, Sanda. Renoverad 1981 av finn Krohn´s Orgelbyggeri, 

Fredensborg, Danmark.

 

 


Andante Grazioso - Variationer över en melodi av Olof Åhlström, (Peter Askergren 1767-1818)

Claes Holmgren, orgel från skivan "MEETINGS"

 

 

 

 

Disposition:

Man                    Ped

Principal 8'            Bihängd

Gedackt 8'

Octava 4'

Dubbelflöt 4'

Octava 2                                Mekanisk

 

 

Se Västergarns kyrka som ett bildspel

 

KLINTE PASTORAT

Klinte församling (inkl Hamnkyrkan)

Fröjel församling

Eksta församling

Sproge församling

Sanda-Västergarn- Mästerby  församling

Hejde församling

Väte församling

 

Åter hemsidan