Fröjel kyrka

Dopfunten från 1100-talet, cuppa från 1300-talet, kalkmålningar, sakramentskåp och

bildrikt krucifix från 1300-talet, predikstol från 1600-talet, altaruppsats 1634, madonnabild

1994 (original i Gotlands Fornsal). -Rester av försvarstorn (kastal) 100 m norr kyrkan.

Interior_Frojel.jpg (152399 byte)

Altare_Frojel.jpg (152252 byte) Dopfunt_Frojel.jpg (156766 byte)

Krucifix_Frojel.jpg (156429 byte) Madonna_Frojel.jpg (162139 byte)

Predikstol_Frojel.jpg (167361 byte)

 

ORGELN

Tyvärr finns igen piporgel med orgelfasad i dag, men här kan man se tidigare 

orgelfasad som togs bort vid installationen av den nya digitala orgeln.

Tidigare orgel byggd av M J & H Lindegren, Göteborg.

 

Disposition:

Man I                           Man II                     Ped

Dedackt 8'                     Rörflöjt 8'                 Subbas 16'

Principal 4'                     Gemshorn 4'             Gedackt 8'

Rauschkvint 2 kor          Blockflöjt 2'              Principal 4'

Corno 8'                        Mixtur 3 ch

                                                                     I/P, II/P, II/I,

Pneumatisk                                                    II 4'/II.

Se Fröjels kyrka som ett bildspel

Kyrkor inom Klinte pastorat

Klinte

Eksta 

Hejde

Mästerby

Sanda

Sproge

Västergarn

Väte

Fröjel

 

Åter hemsidan