Gammelgarns kyrka

Dopfuntens fot från 1200-talet med cuppa från 1300-talet, altarsåp från 1300-talet.

kalkmålningar från 1400-talet, predikstol från 1600-talet, bänkinredning

från 1700-talet. -Försvarstorn (kastal) från 1100-talet.

 

Altarskåp från mitten av 1300-talet - Bilden indelad i fem delar - klicka i delbilderna för förstoring.

 

Klicka i bilden för mer information

Klicka i bilden för detaljbilder

 

 

Sydportalen utfördes av en stenmästare och skulptör, verksam på Gotland under 1300-talets första hälft. 

Efter ett förslag från konsthistoriker Johnny Roosval kallar vi honom "Egypticus". I portalens kapitälband 

skildrar han Adam & Eva i Edens lustgård, syndafallet, utdrivningen ur lustgården, Adam & Eva i arbete, 

Kains mord på Abel och Noas ark. Kastalen byggdes runt 1190. Prover tagna på trärester från en bjälke

avslöjar att trädet till bjälken fälldes då. Bilden över Gammelgarn söderut  är tagen från kastalens utkik.

Alla bilder tagna av A. Söderlund

 

ORGELN

Orgeln byggd 1965 av John Grönvall, Orgelbyggeri, Lilla Edet. 

Piporgel fanns ej tidigare.

 

Disposition:

Man                     Ped

Gedackt 8'            Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                              Man/Ped.

Waldflöjt 2'

Scharf 2 ch                            Mekanisk

 

 

Se Gammelgarns kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Östergarns Pastorat

Östergarn

Anga

Gammelgarn

Kräklingbo

Ala

 

 

Åter hemsidan