Guldrupe kyrka

Dopfunt från 1100-talet, sidoaltare med S:t Olof från 1200-talet, predikstol

från 1600-talet. Pyramidformad tornhuv av ursprungligt utseende.

 

Klicka i bilden för detalbilder

Interior_Guldrupe.jpg (142496 byte)

Altare_Guldrupe.jpg (139174 byte)

Runor_Guldrupe.jpg (140107 byte)

  Predikstol_Guldrupe.jpg (165432 byte) Skulptur_Guldrupe.jpg (173818 byte)

 

ORGELN

Byggd 1969 av Andreas Thulesius, Klintehamn. 

Den föregående orgeln byggd 1883 av O N Lindqvist, Visby, 2 stämmor

 

Disposition:

Man sv                    Ped

Gedackt 8'                Subbas 16'

Principal 4'                                 Man/Ped.

Rörflöjt 4'

Oktava 2'                                    Mekanisk

 

 

Se Guldrupe kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Vänge Pastorat

Vänge

Buttle

Guldrupe

Sjonhem

Viklau

Halla

 

Åter hemsidan