Hejdeby kyrka

Dopfunt med trälock, krucifix och kalkmålningar från 1200-talet. Medeltida

bänk. Bänkinredning och sakristiskrank från 1734, Predikstol från 1766.

 

 

  Interior2.jpg (168953 byte)  

Altare3.jpg (155300 byte) 

Interior.jpg (180738 byte)dopfunt.jpg (164980 byte)Interior3.jpg (181488 byte)

krucifix.jpg (186203 byte)

Predikstol.jpg (176848 byte)

Vagg.jpg (151586 byte)

Vagg2.jpg (170894 byte)

 

ORGELN

Byggd av Åkerman & Lund 1900. Orgeln har tidigare tjänstgjort i  Ardre kyrka, 

men flyttades hit 1995. Tidigare användes elorgel och ännu tidigare harmonium.

 

Disposition:

Man

Principal 8 B/D

Salicional 8'

Borduna 3'

Calcant

 

 

 

 

Se Hejdeby kyrka som ett bilspel

 

Kyrkor inom Barlingbo Pastorat

Barlingbo

Endre

Hejdeby

Follingbo

 

Åter hemsidan