Viklau kyrka

Dopfunt, krucifix och (i trogen kopia efter originalet i Statens historiska museum)

den berömda Viklau-Madonnan från 1100-talet. Altaruppsats och predikstol från

1600-talet, dopfunt från mitten av 1100-talet samt en från 1737.

 

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1989 av Septima Orgel AB, Umeå. Tidigare användes harmonium.

 

Disposition:

SV

Subbas 16'        Samtliga stämmor kan fritt disponeras

Gedackt 8'        på 2 manualer och pedal.

Rörflöjt 4'

Principal 2'        I 4'/I. Selektiv Subbas 16' i manual I.

 

                        Elektrisk

 

 

Se Viklau kyrka som ett bildspel

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

 

Åter hemsidan