Mästerby kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Orgeln byggd 1860 av Frans Andersson, Stockholm. 1984 renoverad av J Künkels 

Orgelverkstad AB, Lund. Troligen uppsatt 1871 av Åkerman & Lund, Stockholm.

Orgeln tidigare i okänd Stockholms kyrka.

 

DISPOSITION

Man                         Ped

Principal 8'                Bihängd

Flöjt 8'

Gedackt 8'                              Man 4'/Man.

Fugara 8'

Octava 4'                                Mekanisk

Gotlandskyrkor från karta

 

Se Mästerby kyrka som ett bildspel

 

KLINTE PASTORAT

Klinte församling (inkl Hamnkyrkan)

Fröjel församling

Eksta församling

Sproge församling

Sanda-Västergarn- Mästerby  församling

Hejde församling

Väte församling

 

Åter hemsidan