ORGELFASADER

Orgelfasader från gotlandskyrkor.

Högtalarikon efter text betyder att det finns ljudfil.

 

 

Orgelfasaden i Akebäck kyrka

Orgelfasaden i Ala kyrka

Orgelfasaden i Alskog kyrka

Orgelfasaden i Alva kyrka

Orgelfasaden i Anga kyrka

Orgelfasaden i Ardre kyrka

Orgelfasaden i Atlingbo kyrka  

Orgelfasaden i Barlingbo kyrka

Orgelfasaden i Björke kyrka

Orgelfasaden i Boge kyrka

Orgelfasaden i Bro kyrka  

Orgelfasaden i Bunge kyrka

Orgelfasaden i Burs kyrka

Orgelfasaden i Buttle kyrka

Orgelfasaden i Bäl kyrka

Orgelfasaden i Dalhem kyrka

Orgelfasaden i Eke kyrka

Orgelfasaden i Ekeby kyrka

Orgelfasaden i  Eksta kyrka

Orgelfasaden i Endre kyrka

Orgelfasaden i Eskelhem kyrka

Orgelfasaden i Etelhem kyrka

Orgelfasaden i Fardhem kyrka

Orgelfasaden i Fide kyrka

Orgelfasaden i Fleringe kyrka

Orgelfasaden i Fole kyrka

Orgelfasaden i Follingbo kyrka

Orgelfasaden i Fårö kyrka

Orgelfasaden i Gammelgarn kyrka

Orgelfasaden i Ganthem kyrka

Orgelfasaden i Garda kyrka 

Orgelfasaden i Gerum kyrka 

Orgelfasaden i Gothem kyrka

Orgelfasaden i Grötlingbo kyrka

Orgelfasaden i Guldrupe kyrka

Orgelfasaden i Hablingbo kyrka

Orgelfasaden i Hall kyrka

Orgelfasaden i Halla kyrka

Orgelfasaden i Hallshuk kapell

Orgelfasaden i Hamra kyrka

Orgelfasaden i Hangvar kyrka

Orgelfasaden i Havdhem kyrka

Orgelfasaderna i Hejde kyrka

Orgelfasaden i Hejdeby kyrka

Orgelfasaden i Hejnum kyrka

Orgelfasaden i Hellvi kyrka

Orgelfasaden i Hemse kyrka

Orgelfasaden i Hogrän kyrka

Orgelfasaden i Hörsne kyrka

Orgelfasaden i Kräklingbo kyrka

Orgelfasaden i Källunge kyrka

Orgelfasaden i Lau kyrka

Orgelfasaden i Levide kyrka

Orgelfasaden i Linde kyrka

Orgelfasaden i Lojsta kyrka

Orgelfasaden i Lokrume kyrka

Orgelfasaden i Lummelunda kyrka

Orgelfasaden i Lye kyrka

Orgelfasaden i Lärbro kyrka

Orgelfasaden i Martebo kyrka

Orgelfasaden i Mästerby kyrka

Orgelfasaden i Norrlanda kyrka

Orgelfasaden i När kyrka

Orgelfasaden i Othem kyrka

Orgelfasaden i Roma kyrka

Orgelfasaden i Rone kyrka

Orgelfasaden i Rute kyrka

Orgelfasaden i Sanda kyrka

Orgelfasaden i Silte kyrka

Orgelfasaden i Sjonhem kyrka

Orgelfasaden i Slite kyrka

Orgelfasaden i Sproge kyrka

Orgelfasaden på Läktarorgeln i S:ta Maria Domkyrka

Orgelfasaden Mariaorgeln i S:ta Maria Domkyrka

Orgelfasaden på Klinteorgeln  i S:ta Maria Domkyrka

Orgelfasaden i Stenkumla kyrka

Orgelfasaden i Stenkyrka kyrka

Orgelfasaden i Stånga kyrka

Orgelfasaden i Sundre kyrka

Orgelfasaden i Tingstäde kyrka

Orgelfasaden i Tofta kyrka

Orgelfasaden i Träkumla kyrka

Orgelfasaden i Vall kyrka

Orgelfasaden i Vallstena kyrka

Orgelfasaden i Vamlingbo kyrka

Orgelfasaden i Viklau kyrka

Orgelfasaden i Visborgskyrkan

Orgelfasaden i Vänge kyrka

Orgelfasaden i Väskinde kyrka

Orgelfasaden i Västergarn kyrka  

Orgelfasaden i Västerhejde kyrka

Orgelfasaden i Väte kyrka

Orgelfasaden i Öja kyrka

Orgelfasaden i Östergarn kyrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå till början av sidan

Åter hemsidan

Gotlands alla orglar