Bäl kyrka

Dopfunt och krucifix från 1200-talet, prästbänk med porträtt 1642, 

altartavla 1664, epitafier från 1600-talet, predikstol 1722.

 

Altartavla.jpg (202826 byte)  Krucifix2.jpg (179748 byte)  Figur.jpg (199429 byte)

Dopfunt.jpg (162750 byte)  Krucifix.jpg (196537 byte)  Predikstol.jpg (209565 byte)

Interior.jpg (183109 byte) Interior2.jpg (201531 byte) Port.jpg (174972 byte)

 figurer.jpg (162143 byte)

 

ORGELN

Orgeln byggd 1968 av John Grönvall Orgelbyggeri, Lilla Edet. 6 stämmor och pedal.

Orgelhus och fasad tillverkad av kvistren och obehandlad ek.

 

Disposition:

Man                    Ped

Gedackt 8'           Subbas 16'

Principal 4'         

Rörflöjt 4'                                    Man/Ped

Waldflöjt 2'    

Scharf 2 chor                              Mekanisk 

 

 

Se Bäls kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Väskinde pastorat

Väskinde

Bro

Bäl

Fole

Hejnum

Lokrume

 

Åter Gotlandskyrkor