Lokrume kyrka

Dopfunt från 1100-talet, krucifix och kalkmålningar från 1200-talet. Korbänk

från 1200 och 1600-talet. Predikstolen från 1600-talet, altaruppsats från 1707,

bänkinredning från 1903.

Interior_Lokrume.jpg (164990 byte)

Altare_Lokrume.jpg (179215 byte)

Dopfunt_Lokrume.jpg (165368 byte) Krucifix_Lokrume.jpg (170579 byte) Predikstol_Lokrume.jpg (162399 byte)

 

ORGELN

Byggd av Åkerman & Lund, Stockholm 1891. 

 

Disposition:

Man SV                            Ped

Borduna 16'                        Bihängd

Principal 8'

Rörflöjt 8                                          Man 4'/Man.

Salicional 8'

Oktava 4'                                          Mekanisk

 

 

Se Lokrume kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Väskinde pastorat

Väskinde

Bro

Bäl

Fole

Hejnum

Lokrume

Åter hemsidan