Väskinde kyrka

Dopfunt från 1100-talet, kalkmålningar 1200-1500-talet- Sakramentskåp och krucifix från 1200-talet

processionskrucifix från 1300-talet, altaruppsats och  predikstol (med medeltida skulpturer!) 1690.

Glasmålning utförd 1955. -I sydmuren cell med hagioscop (tittglugg till det heliga) och sakristia.

 

Klicka i dopfunten för detaljbilder

 

Altare_Vaskinde.jpg (163744 byte)

  Interior_Vaskinde.jpg (173094 byte)

Krucifix_Vaskinde.jpg (170013 byte) Predikstol_Vaskinde.jpg (162016 byte)

 

ORGELN

Byggd 2000 av Walter Thür Orgelbyggeri AB Torshälla. Tidigare orgel 

byggd 1954 av Grönluds Orgelbyggeri AB Gammelstad. 11 stämmor 

 

Improvisation över Psalm 361

Inspelad den 7 sep 2008 av A. Söderlund

Ulf Norberg, orgel

 

Disposition:

Man I                         Man II                    Ped

Principal 8'                   Fugara 8'                 Subbas 16'

Gedackt 8'                   Voix celeste 8'

Oktava 4'                     Dubbelflöjt 8'

Koppelflöjt 4'               Traversflöjt 4'

Svegel 2'                      Principal 2'                                HV/SV, PED/HV, PED/SV

Cornet 2 chor              

Mixtur 3 chor

Trumpet 8'                                                                   Mekanisk

 

 

 

Se Väskinde kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Väskinde pastorat

Väskinde

Bro

Bäl

Fole

Hejnum

Lokrume

 

Åter hemsidan