Hellvi kyrka

"Lafrans mäster Botvids son från Eskelhem byggde denna kyrka" (ruinskrift i korportalen).

Dopfunt, altaruppsats och epetafium från 1600-talet, predikstol från 1633, läktare 1704

bekostad av 16 skeppare från Sönderborg i Danmark - ett vittnesbörd om dåtida kontakter.

 

 

 

port2.jpg (185168 byte)

interior.jpg (170886 byte)  predikstol.jpg (168054 byte)  interior2.jpg (161660 byte)

Altartavla.jpg (189601 byte)

tavla.jpg (177245 byte)

port.jpg (207384 byte)

 

ORGELN

Orgeln är byggd av H Lindegren, Göteborg 1956. Den föregående orgeln var byggd

av Carl Gustav Cederlund, Stockholm, 4 stämmor.

Nu är spelbordet borttaget, och orgeln har ersatts av en digitalorgel tills Tomas Svenske

har utfört renoveringen och gjort den till 1800-talsskick.

 

Disposition:

HV I                            SV II                          Ped

Gedackt 8'                    Rörflöjt 8'                   Subbas 16'

Principal 4'                    Blockflöjt 4'                Kvintadena 4'

Täckflöjt 4'                    Principal 2'    

Oktava 2'                      Nasard 1 1/3'             I/P, II/P, II/I.

                                     Tremulant                   Mekanisk

 

 

 

Se Hellvi kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Lärbro Pastorat

Lärbro

Hellvi

Hangvar

Hall

 

Åter hemsidan