Hellvi kyrka

"Lafrans mäster Botvids son från Eskelhem byggde denna kyrka" (ruinskrift i korportalen).

Dopfunt, altaruppsats och epetafium från 1600-talet, predikstol från 1633, läktare 1704

bekostad av 16 skeppare från Sönderborg i Danmark - ett vittnesbörd om dåtida kontakter.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Orgeln är byggd av H Lindegren, Göteborg 1956. Den föregående orgeln var byggd

av Carl Gustav Cederlund, Stockholm, 4 stämmor.

Nu är spelbordet borttaget, och orgeln har ersatts av en digitalorgel tills Tomas Svenske

har utfört renoveringen och gjort den till 1800-talsskick.

 

Disposition:

HV I                            SV II                          Ped

Gedackt 8'                    Rörflöjt 8'                   Subbas 16'

Principal 4'                    Blockflöjt 4'                Kvintadena 4'

Täckflöjt 4'                    Principal 2'    

Oktava 2'                      Nasard 1 1/3'             I/P, II/P, II/I.

                                     Tremulant                   Mekanisk

 

 

 

Se Hellvi kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Lärbro Pastorat

Lärbro

Hellvi

Hangvar

Hall

 

Åter hemsidan