Slite kyrka

Efter sexhundra år den första helt nybyggda kyrkan på Gotland (1960)

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1960 av S Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke 1961. 

 

HV I                        SV II                        Ped

Gedackt 8'                Rörflöjt 8'                 Subbas 16'

Principal 4'                Täckflöjt 4'                

Mixtur 3 chor            Principal 2'                I/P, II/P, II/I

                                 Nasat 1 1/3'

                                                                  Mekanisk

 

 

Kyrkor inom Othems Pastorat

Othem

Boge

Slite

 

 

Åter hemsidan