Rute kyrka

Dopfunt från 1200-talet. Krucifix från 1200 och 1700-talet. Kalkmålningar från 1200 och

1400-talet. Altaruppsatsen från 1600-talet från Visborgsslottskyrka (jfr fleringe och Follingbo).

Predikstol från 1733.

Interior_Rute.jpg (158461 byte)

Altare_Rute.jpg (158835 byte) Dopfunt_Rute.jpg (165379 byte)

 

Krucifix_Rute.jpg (159529 byte) Predikstol_rute.jpg (163523 byte)

 

ORGELN

Orgeln byggd 1964 av Andreas Thulesius, Klintehamn. 

 

Disposition:

Man I                    Man II                         Ped

Rörflöjt 8'                Gedackt 8'                    Subbas 16'

Pricipal 4'                Kvintadena 4'                Principalbas 8'

Dulciana 4'              Principal 2'                     Rörflöjt 4'

Oktava 2'                Blockflöjt 2'

Mixtur 3 ch             Sesquialtera 2 ch

                               Cymbel 3 ch                 I/P, II/P, II/I

 

Mekanisk                Gemensam svällare för hela orgeln.

 

 

Se Rute kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Bunge Pastorat

Bunge

Fleringe

Fårö

Rute

 

 

Åter hemsidan