Fårö kyrka

Delvis medeltida murar, stor ombyggnad 1858, jfr Eksta och Sproge. - 

Dopfunt från 1300-talet, processionskrucifix ca 1400, predikstol från 

1700-talet. Minnestavla ang. säljägare på drivande isflak 1618 

(med bild av Visborgs slott), en mindre 1767.

 

 

 

Altare.jpg (193019 byte)

Interior.jpg (161803 byte)Dopfunt.jpg (170993 byte)Interior2.jpg (164395 byte)

Orgel.jpg (152961 byte)

Predikstol.jpg (157740 byte)

Tavla.jpg (177990 byte)

 

ORGELN

Orgeln byggd 1860 av Frans Andersson, Stockholm. Inköpt från Väddö.

Uppsatt 1875 av Åkerman & Lund. 1970 renoverad av Dag Edholm Trångsund, och

Robert Gustavsson, Flen

 

Disposition:

Man                                Ped

Borduna 16' B/D             Subbas 16'

Principal 8' B/D               Violoncello 8'

Bedackt 8'                       Bombard 16'

Gamba 8'

Octava 4' B/D                 

Fleut 4'

Quinta 3'                                            Man/Ped.

Octava 2'

Trumpet 8' B/D                                  Mekanisk 

 

 

Se Fårö kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Bunge Pastorat

Bunge

Fleringe

Fårö

Rute

 

Åter Gotlandskyrkor