Lärbro kyrka

Kalkmålningar och stol från 1200-talet, altarskåp ca 1400-talet, dopfunt och biktstol

från 1600-talet, predikstol 1718. - Försvarstorn (kastal) från 1100-talet. Norr om

kyrkan gravplatser för konceentrtionslägerfångar, avlidna på krigsjukhuset i Lärbro

Altarskåpet från sekelskiftet 1300-1400, där mittmotivet föreställer den krönta Maria med Jesusbarnet på sitt knä, och hon flankeras av 7 heliga män på var sin sida. Israel Kolmodin (1643-1709) är mest känd för psalmen Den blomstertid nu kommer som traditionellt sjungs vid skolavslutningar. Det anses att han fick inspiration till psalmen när han tjänstgjorde som kyrkoherde i Lärbro på Gotland och under sina vandringar i bygden brukade passera källan vid Hånger.

Bilden är indelad i fem delar, där varje delbild går att klicka i för att få större bild.

 

Interior2_Larbro.jpg (155229 byte) 

Interior_Larbro.jpg (161919 byte)

Skap.jpg (72841 byte)Malning.jpg (61867 byte)Stol_Larbro.jpg (155305 byte)Malning3.jpg (94784 byte)

Bank_Larbro.jpg (152641 byte)  

Dopfunt_Larbro.jpg (156505 byte)  

 Malning2.jpg (64941 byte) 

Predikstol_Larbro.jpg (162750 byte)

 

ORGLARNA

Byggd 1956 av H Lindegrens Orgelbyggeri, Göteborg. 

ORGELN

Disposition:

HV I 

SV II 

PEDAL

Principal 8' 

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Gedackt 8' 

Salicional 8'

Oktavbas 8'

Oktava 4'  

Gedacktpommer 4' 

Gedackt 8'

Kvinta 2 2/3'

Waldflöjt 2'

Koralbas 4'

Oktava 2' 

Scharf 3 kor

 

Mixture 4 kor 

Krumhorn 8'

 

Trumpet 8' 

Tremulant 

 

KOPPEL: I/P,II/P, II/I, II 16'/I, II 4'/I.

Pneumatisk            Fria och fasta kombinationer.

 

Disposition gamla orgeln:

Man

Principal 8' D

Gedakt 8' B/D

Wiol Degamba 8' D

Fugara 8' Ddd

Principal 4'

Spets Fleut 4'

Fleut Dus 4'

Flleut Ant 4'

             Super Spets Fleut 2'                

Mekanisk

 

 

Se Lärbro kyrka som ett bildspel

Kyrkor inom Lärbro Pastorat

Lärbro

Hellvi

Hangvar

Hall

 

Åter hemsidan