Vallstena kyrka

Dopfunt och triumfbågens dekor från 1200-talet, fattigstocken ca 1300, altaruppsats med

processionskrucifix från 1300-talet. Predikstol från 1669, altarvavla från 1730.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1973 av Anders Perssons Orgelbyggeri, Viken.  Orgeln inköptes 1995 från Tingstäde kyrka.

Tidigare orgel byggd av Åkerman & Lund 1929, 5 stämmor. Den ersatte en orgel byggd 1882 av 

Salomon Molander & Co, Göteborg, 6 stämmor.

 

Disposition:

Man                                Ped

Gedakt 8'  B/D                 Subbas 16'

Principal 4' B/D

Rörflöjt 4'  B/D                                  Man/Ped.

Waldflöjt 2' B/D

Cymbel II                                          Mekanisk

 

 

Se Vallstena kyrka som ett bildspel

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

 

Åter hemsidan