Tingstäde kyrka                             

Dopfunt från 1100-talet, kalkmålningar från 1200, 1300 och 

1700-talet. Krucifix från 1300-talet, altaruppsats och predikstol 

från 1700-talet.

Källa: Foldern "Nyckel till Visby stifts kyrkor"

 

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGEL

 

Byggd 1995 av Nye Orgelbyggeri AB. Förra orgeln byggd av Anders Perssons

Orgelbyggeri, Viken. Tidigare orgel byggd av Åkerman & Lund 1929, 9 stämmor 

Den ersatte en orgel byggd 1882 av Salomon Molanders & Co, Göteborg, 6 stämmor

 

Disposition:

Man                        Ped

Gedackt 8' B/D        Subbas 16'

Fugara 8' D

Principal 4'

Flöjt 4'                                     Man/Ped.

Gamba 4'

Nasat 3' B/D                            

Scharf 3 ch

Oktava 2'

Tremulant

                                                Mekanisk      

 

 

Se Tingstäde kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Stenkyrka Pastorat

Stenkyrka

Tingstäde

Martebo 

Lummelunda

 

Åter hemsidan