Hangvars kyrka

Dopfunt från 1200-talet, predikstol från 1633, altaruppsats från 1684. Madonnabild

(kopia) 1985, krucifix (rekonstruktion) 1986. Förstorade fönser på 1800-talet.

 

 

Predikstol2.jpg (166356 byte)

Interior2.jpg (164457 byte)Altare.jpg (157701 byte)Interior.jpg (207217 byte)

Dopfunt.jpg (177797 byte)

Madonna.jpg (150474 byte)

Tavla.jpg (164477 byte)

 

ORGELN

Orgeln byggd 1911 av E.A Setteruqist & Son, Örebro. 1970 omändrad av Andreas

Thulesius, Klintehamn. 1984 omändrad av J Künkels Orgelverkstad AB, Lund

 

Disposition:

Man                                    Ped

Flûte Harmonique 8'             Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Salicional 8'                                        Man/Ped, Man 16'/Man,

Principal 4'                                         Man 4'/Man.

Oktava 2

                                                          Mekanisk,

                                                          Pneumatisk väderlåda

 

 

Se Hangvars kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Lärbro Pastorat

Lärbro

Hellvi

Hangvar

Hall

 

 

Åter hemsidan