Bro kyrka

Dopfunt och krucifix från 1200-talet. Kalkmålningar 1300-1400-talet, samt 1700-talet draperi-

målning och akantusdekor. Delvis medeltida korbänk, altartavla 1688, predikstol från 1400-talet.

Omnämnd som offerkyrka. Färgfragment i portalen, järnbeslag från ca 1300-talet

Klicka i dopfunten för detaljbilder

 

 

 

Skap_Bro.jpg (141070 byte)

Lite om bilderna: Bilden efter dopfunten är målningar i taket, därefter S:t Clemens, S:t Olof, Sittande Maria med barnet,

samt Stående Apostel.

 

ORGELN

Orgeln byggd av Sven Petter Pettersson, Visby 1839. 7 stämmor, bihanspedal.

 Renoverad 1985 av Finn Krohn´s Orgelbyggeri, Fredensborg, Danmark

Orgeln har tidigare renoverats 1863 av Nils Petersson, Visby, och 1954 av

Th Frobenius & Sønner, Lyngby, Danmark.

Klicka i bilden för större bild (går att läsa texten på orgeln)

 


Ur tio små orgelstycken (1839) No 1 Lifligt d-moll Carl Johan Moberger 1763-1844

Claes Holmgren, orgel från skivan "MEETINGS"

 

DISPOSITION

MAN                                 PED

Gedackt 8'                         Bihängd

Viola de Gamba 8'

Principal 4'

Rörflöjt 4'

Oktava 2'

Superoktava 1'                  Man/Ped

Trumpet 8'                        Mekanisk

 

 

Se Bro kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Väskinde pastorat

Väskinde

Bro

Bäl

Fole

Hejnum

Lokrume

 

Åter Gotlandskyrkor