Hejnums kyrka

Dopfunt och krucifix från 1200-talet, kalkmålningar från 1200 och 1400-talet, dopfunt

1600-talet, predikstol från 1704, altartavla från 1738.

 

Interior.jpg (171746 byte)  

dopfunt.jpg (166542 byte)

Altare.jpg (162281 byte)Madonna.jpg (187360 byte)Interior2.jpg (164506 byte)

Krucifix.jpg (175463 byte)

Predikstol.jpg (193041 byte)

Tavla.jpg (173840 byte)

 

ORGELN

 

Byggd 1968 av John Grönvall, orgelbyggeri, Lilla Edet. 

Orgelhus och fasad av kvistren obehandlad ek.

 

Disposition:

Man                             Ped

Gedackt 8'                    Subbas 16'

Principal 4'

Rörflöjt 4'                                        Man/Ped.

Waldflöjt 2'

Scharf 2 chor                                   Mekanisk

 

Se Hejnums kyrka som ett bildspel

 

Kyrkor inom Väskinde pastorat

Väskinde

Bro

Bäl

Fole

Hejnum

Lokrume

 

 

Åter hemsidan