GOTLANDS KYRKOR

TREDING betecknade i gamla tider inom vissa landskap en indelning. Varje treding på Gotland omfattade ett antal "hunderi" 

eller ting, där varje ting hade var sin domare, och hade för området ett gemensamt ting.  I Gutalagen var det stadgat att kyrkan i 

Atlingbo som var den i medeltredingen först uppförda kyrkan, skulle liksom Fardhem i södra, och Tingstäde i norra tredingen 

vara fristadskyrkor, inom vars område "mandråpare" hade 40 dagars skydd. 

 

 

NORDERTREDINGENS KONTRAKT

 

VISBY DOMKYRKOFÖRSAMLING

(Domkyrkan, Terra Nova-kyrkan, Visborgskyrkan

 

NORRA GOTLANDS PASTORAT

 

Väskinde församling

(Väskinde, Bro, Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl kyrkor)

Stenkyrka församling

(Stenkyrka, Martebo, Tingstäde och Lummelunda kyrkor)

Bunge, Rute och Fleringe församling

(Bunge, Fleringe och Rute kyrkor)

Fårö församling

(Fårö kyrka, Gotska Sandöns kapell)

Forsa församling

(Lärbro, Hellvi, Hangvar och Hall kyrkor, Hallshuks kapell)

Othem-Boge församling

(Slite, Othem och Boge kyrkor)

Gothems församling

(Gothem, Norrlanda, Källunge och Vallstena kyrkor)

   

Visby Domkyrka   

Väskinde kyrka  Bro kyrka  Fole kyrka  Lokrume kyrka  Henjums kyrka 

 

Bäls kyrka  Stenkyrka kyrka  Martebo kyrka  Tingstäde kyrka  Lummelunda kyrka

 

Bunge kyrka  Fleringe kyrka  Rute kyrka  Fårö kyrka

 

Lärbro kyrka  Hellvi kyrka  Hangvar kyrka  Hall kyrka 

 

  Othems kyrka  Boge kyrka   

 

Gothems kyrka  Norrlanda kyrka  Källunge kyrka  Vallstena kyrka         

      

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

MEDELTREDINGENS KONTRAKT

 

ESKELHEMS PASTORAT

 

Eskelhem-Tofta församling 

(Eskelhem, Tofta kyrkor samt Gnisvärds kyrka)

Vall, Hogrän och Atlingbo församling

(Vall, Hogrän, Atlingbo kyrkor)

Stenkumla församling

(Stenkumla, Träkumla och Västerhejde kyrkor, Vibble kapell)

 

ROMAKLOSTERS PASTORAT

 

Akebäck församling

Barlingbo församling

Björke församling

Dalhems församling 

(Dalhem, Ganthem, Hörsne och Ekeby kyrkor)

Endre församling

Follingbo församling

Hejdeby församling

Roma församling

Vänge församling

(Vänge, Buttle, Guldrupe, Sjonhem, Viklau och Halla kyrkor) 

Östergarns församling

(Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala kyrkor)

 

KLINTE PASTORAT

Klinte församling (inkl Hamnkyrkan)

Fröjel församling

Eksta församling

Sproge församling

Sanda-Västergarn- Mästerby  församling

Hejde församling

Väte församling

 

(församlingar=kyrkor)

                    

 

Eskelhems kyrka  Tofta kyrka 

 

  Vall kyrka  Hogrän kyrka  Atlingbo kyrka

  

 

Stenkumla kyrka  Träkumla kyrka  Västerhejde kyrka  Björke kyrka

 

Akebäck kyrka  Barlingbo kyrka  Dalhem kyrka     

 

Ganthem kyrka  Hörsne kyrka  Ekeby kyrka  Endre kyrka        .

 

Follingbo kyrka  Hejdeby kyrka  Roma kyrka  Vänge kyrka

 

Buttle kyrka  Guldrupe kyrka  Sjonhems kyrka  Viklau kyrka  Halla kyrka

 

Östergarns kyrka  Gammelgarn kyrka  Kräklingbo kyrka  Anga kyrka  Ala kyrka

 

  Klinte kyrka  Fröjel kyrka  Eksta kyrka  Sproge kyrka  Sanda kyrka

 

Västergarns kyrka  Mästerby kyrka    Väte kyrka

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

SUDERTREDINGENS KONTRAKT


SUDRETS PASTORAT

 

Alva, Hemse, Rone församling
(
Alva, Hemse och Rone kyrkor)
Havdhems församling
(
Havdhem, Näs, Grötlingbo, Eke, Hablingbo och Silte kyrkor)
Hoburgs församling
(
Öja, Hamra, Vamlingbo, Sundre och Fide kyrkor)


FARDHEMS PASTORAT


Fardhem församling
Linde församling
Lojsta församling
Levide församling

Gerum församling
GARDE FÖRSAMLING
(
Garda, Etelhem, Alskog, Lye och Ardre kyrkor)


BURS PASTORAT

 

Stånga-Burs församling
(
Stånga och Burs kyrkor)

När-Lau församling

(När och Lau kyrkor)

 

(församlingar=kyrkor)

 

 

Alva kyrka  Hemse kyrka  Rone kyrka  

 

Havdhems kyrka  Näs kyrka  Grötlingbo kyrka 

 

Eke kyrka  Hablingbo kyrka  Silte kyrka

 

Öja kyrka  Hamra kyrka  Vamlingbo kyrka  Sundre kyrka 

 

Fardhem kyrka  Linde kyrka  Lojsta kyrka  Levide kyrka  Gerums kyrka

 

Garde kyrka  Etelhems kyrka  Alskogs kyrka  Lye kyrka  Ardre kyrka

 

Stånga kyrka  Burs kyrka  När kyrka  Lau kyrka

 

 

Foto: A. Söderlund

Åter hemsidan