Länkar till  Gotlandskyrkor

 

KYRKOR

Akebäck Bunge Fardhem Gnisvärd kapell Hejde Källunge När Stenkumla Allhelgonakapellet
Ala Burs Fide Gothem Hejdeby Lau Näs Stenkyrka Terra Nova
Alskog Buttle Fleringe Grötlingbo Hejnum Levide Othem Stånga Visborgskyrkan
Alva Bäl Fole Guldrupe Hellvi Linde Roma kloster Sundre Vänge
Anga Dalhem Follingbo Gunfjans kapell Hemse Lojsta Roma kyrka Tingstäde Väskinde
Ardre Eke Fröjel Hablingbo Hjorters kapell Lokrume Rone Tofta Västergarn
Atlingbo Ekeby Fårö Hall Hogrän Lummelunda Rute Träkumla Västerhejde
Bara ödekyrka Eksta Gammelgarn Halla Hörsne Lye Sanda Vall Väte
Barlingbo Elinghems kyrkoruin Ganns ödekyrka Hallshuks kapell Katolska kyrkan Lärbro Silte Vallstena Öja
Björke Endre Ganthem Hamra Klinte Martebo Sjonhem Vamlingbo Östergarn
Boge Eskelhem Garde Hangvar Koviks kapell Mästerby Slite Viklau
Bro Etelhem Gerum Havdhem Kräklingbo Norrlanda Sproge Visby Dom

 

 

Altarskåp 

Anga kyrka Burs kyrka Dalhems kyrka Gammelgarns k:a Lärbro kyrka Linde kyrka Lye kyrka Vallstena kyrka Visby Domkyrka
Ardre kyrka Buttle kyrka Endre kyrka Källunge k:a Lau kyrka Lojsta kyrka Norrlanda kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka

 

 

Dopfuntar 

Alskogs kyrka Barlingbo kyrka Etelhems kyrka Gerums kyrka Hamra kyrka Lau kyrka Sjonhems kyrka Träkumla kyrka Vänge kyrka
Anga kyrka Bro kyrka Fole kyrka Grötlingbo kyrka Hejde kyrka Mästerby kyrka Stenkyrka kyrka Vall kyrka Väte kyrka
Ardre kyrka Eke kyrka Gammelgarns k:a Guldrupe kyrka Hemse kyrka När kyrka Stånga kyrka Vamlingbo kyrka Väskinde kyrka
Atlingbo kyrka Eskelhems kyrka Garda kyrka Halla kyrka Hogräns kyrka Sanda kyrka Tofta kyrka Viklau kyrka  

 

 

Orgelmusik 

Alskogs kyrka Bro kyrka Hablingbo kyrka Kräklingbo kyrka Rone kyrka Tofta kyrka Västergarn kyrka  
Atlingbo kyrka Bunge kyrka Hogräns kyrka Lau kyrka Sanda kyrka Visby Domkyrka Öja kyrka  
Björke kyrka Gothems kyrka Klinte kyrka Lye kyrka Stenkyrka kyrka Väskinde kyrka    

 

 

Diverse länkar

Exteriörbilder A-F Exteriörbilder N-Ö

Geografisk plats på Gotlandskyrkorna

Fotogalleri på de medeltida kyrkorna Panoramabilder på en del dopfuntar        
Exteriörbilder G-M "Tredingarna"              

 

 

Videos och bildspel som jag har gjort med gotlandsanknytning

Gotländsk brudmarsch. Bruno Wallenstöm, orgel i Etelhems kyrka Hymn to Freedom.  Håkan Martinsson, orgel i Lau kyrka Chrysanthemum. Håkan Martinsson, orgel i Lau kyrka Fantasia Over Greensleeves. Håkan Martinsson, orgel i Lau kyrka. Coral Vater Unser Im Himmelreich. Håkan Martinsson, orgel i Lau kyrka Vater Unser Im Himmelreich BWV 636, Martin Frodlund, på den gamla orgeln i Lau k:a
Bildspel från Lye kyrka. Ulf Norberg, orgel Bildspel från Alskogs kyrka. Ulf Norberg, orgel Bildspel från Etelhems kyrka. Bruno Wallenström, orgel Kosläpp från Tänglings, Etelhem hos Kristoffer LarssonPer Thunarf, piano Gotland Island, Pictures from 2013. Ulf Norberg, organ from Saint Mary´s Cathedral. Gotland is Famous for its 92 Medieval Churches. Ulf Norberg, orgel
Himmelspolska (tillägnad Sven A Wessman för hans körinsatser på Gotland). Gardtöisar sjunger, Uti vår hage. Svensk folkvisa upptecknad för första gången på Gotland. Gardtöisar sjunger. Till din blomstrande äng.    Text & Musik Tomas Boström. Gardtöisar sjunger. Folkmusikgudstjänst i Burs kyrka. Jonas Söderström, dragspel.    

 

Tillbaka till hemsidan